Hải sản tươi sống

Dịch vụ cung cấp hải sản tươi sống

NGỌC QUỲNH có các dịch vụ cung cấp hải sản tươi sống đáp ứng nhu cầu quý khách.

  • Cá chuối
  • Cá mực
  • Cá rô phi
  • Lươn trạch
  • Rắn- ếch- Baba
  • Tôm biển
  • Và nhiều loại hải sản khác
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *