Hải sản tươi sống

Dịch vụ cung cấp hải sản tươi sống

NGỌC QUỲNH có các dịch vụ cung cấp hải sản tươi sống đáp ứng nhu cầu quý khách.

  • Cá chuối
  • Cá mực
  • Cá rô phi
  • Lươn trạch
  • Rắn- ếch- Baba
  • Tôm biển
  • Và nhiều loại hải sản khác