Bài viết

Hải sản tươi sống

Dịch vụ cung cấp hải sản tươi sống

NGỌC QUỲNH có các dịch vụ cung cấp hải sản tươi sống đáp ứng nhu cầu quý khách.

  • Cá chuối
  • Cá mực
  • Cá rô phi
  • Lươn trạch
  • Rắn- ếch- Baba
  • Tôm biển
  • Và nhiều loại hải sản khác